IT-lösningar för
små och stora företag

WEBB   |   DESKTOP   |   APP

Nyheter

MiMaD AB och Softarc inleder samarbete

För att kunna möta det ökade trycket från marknaden inleder vi sammarbete med Softarc:

Softarc är ett IT-konsultbolag baserat i Stockholm som har erfarna och kunniga konsulter med specialist-kompetens inom Microsoft-teknik, projektledning, kravanalys, arkitektur och Molnet. Bland uppdragsgivarna märks bl a Trygghansa, Electra, DNB, EC Skog, ESV, MinPension och Försäkringsgirot samt standardiserings-organisationer som t ex ISO/IEC, ETSI och SIS.
Softarc erbjuder också expert-tjänster för Försäkringsbranschen, inom Molnet, e-Handel och e-Fakturering. Softarc har också utvecklat SoftTime, en tidredovisningsapplikation för tjänsteföretag. SoftTime kan användas via webbläsare och Smartphone (Android, IOS och Windows Mobile) och integrerar med ekonomisystem.Softarc ingår Luminary-gruppen med över totalt 1750 IT-experter och mer än 60 bolag.

Hur kan vi hjälpa dig?

MiMaD kan erbjuda dig som kund en komplett helhetslösning eller hjälpa dig med enskilda tjänster. Alla lösningar vi tar fram är i sig unika, och med vår breda erfarenhet och kompetens vill vi påstå att det inte finns något som vi inte kan göra. Men för att konkritisera det lite mer så har vi nedan försökt att bryta ned det i tre huvuddelar:

Behovsanalys

När du som kund kontaktar oss för en lösning så börjar vi nästan alltid med att ta fram en behovsanalys. Vi tittar på det ställda problemet och ser till vad ni har för eventuell befintlig lösning. Vi presenterar olika förslag och vår erfarenhet ger dig som kund trygghet i att vi alltid presenterar den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen för just Dig.

Projektledning

Behöver du som kund hela lösningen eller enbart hjälp med projektledning kan vi givetvis stå till ditt förfogande! Vi har lång erfarenhet av projektledning och styr hela projektprocessen så att ledtiderna blir så korta som möjligt. Vi genomför våra projekt med en förenklad variant av SCRUM.

Utveckling

Vår bredd i teamet ger oss en unik kunskapsbank. Vår styrka är att vi har lång erfarenhet av att både nyutveckla produkter såväl som förvaltande utveckling i redan befintliga system. Vi har även erfarenhet av systemintegrationer. Vi utvecklar brett och kan göra lösningar till webb, desktop och mobil. Vi arbetar med de senaste programspråken men har via våra seniorutvecklare även goda kunskaper inom äldre programspråk.

Vad vi har gjort

Exempel på några av våra större projekt vi har eller fortfarande är delaktiga i.

Fortnox AB

Projekt

El-info

El-vis

Fint AB

Projekt

Vilka vi är

MiMaD hjälper dig att utveckla skräddarsydda system för både det lilla och det stora företaget.
Vi utvecklar allt från webb, desktop till mobillösningar. Vår erfarenhet leder dig framåt!


Bakgrund

MiMaD AB är ett Växjöbaserat IT konsult bolag som hjälper såväl små som stora företag med deras IT-lösningar. Vår ambition är att växa på ett stabilt och långsiktigt sätt så att vi fortsatt kan inneha den toppkompetens vi besitter idag.
Bolaget grundandes 2013 men kärnan i företaget har arbetat tillsammans på olika sätt sedan 1998. Vi har lång erfarenhet av programutveckling till flera olika typer av verksamheter och branscher.


Värdering

Vi värdesätter ett långvarigt samarbete med såväl nya som gamla kunder och därför sätter vi användarvänligheten i främsta rummet. Vi arbetar hela tiden utifrån dina önskemål och ett nära samarbete är en ingrediens i vårt framgångsrecept. Vår kompetens och bredd gör att vi kan ge dig som kund en komplett lösning. Inga ideér är för udda det är bara fantasin som sätter gränserna.

Medarbetare

Det är vi som jobbar på MiMaD.

Magnus Larsson

CEO / Senior Developer

Magnus är bolagets grundare och VD. Hans vision och affärsmannaskap är själen i MiMaD och utgör grunden i teamet. Han har ca 20 år i branschen men ännu fler om man räknar hobbyprogrammering. Magnus älskar bilar och snabba fordon, men när tid ges tar han gärna sin velociped och ger sig ut på vägarna.

magnus.larsson@mimad.se

0730-56 28 70

Magnus Fält

CDO / Senior Developer

MiMaDs seniorkodare och experten på BackEnd-programmering. När någon inte har svar så är det honom man frågar. Hans långa erfarenhet inom branschen inger trygghet och stabilitet och hans engagemang driver teamet framåt.

magnus.falt@mimad.se

0730-56 28 10

Mikael Axelsson

Senior Developer

MiMaDs BackEnd programmerare och mångårig JAVAscript och PHP-knackare. Även Mikael har lång erfarenhet av programmering och utbildade sig i datavetenskap under 90-talets glada högskoletid. Idag är han en hemtam familjefar och husbyggare som gärna spelar innebandy när tid ges.

mikael.axelsson@mimad.se

0730-56 96 60

Christoffer Wallin

Developer

Christoffer är lite av en alltiallo med en kandidatexamen inom användarvänlighet. Gillar kaffe, ordning och reda.

christoffer.wallin@mimad.se

0708-56 20 58

Stefan Axelsson

Developer

Stefan är MiMaDs rollspelande BackEndutvecklare och PHP-expert. Han har mångårig erfarenhet som programmerare och började en gång sin karriär som systemtekniker på ett av smålands större industriföretag. Hans främsta egenskap är ett envist engagemang och förmåga att aldrig ge upp och att hitta lösningar till alla ställda problem.

stefan.axelsson@mimad.se

0730-56 00 27

Tobias Rosengren

Developer

FrontEnd programmerare och kodapa som ansvarar för de projekt som inriktar sig mot webben. Redan under gymnasietiden var intresset för webbprogrammering stort och här lades grunden för den framtida yrkesbanan. På fritiden är Tobias en entusiastisk fotbollstränare som "motiverar" unga fotbollsspelare att springa snabbare genom att använda sin vackra stämma.

tobias.rosengren@mimad.se

0730-56 31 30

Therese Larsson

Projectmanager/Admin

Företagets senaste tillskott i form av noggrann projektledare och administratör. Hennes fallenhet för ordning och struktur kommer väl till pass och hon är den som får ta ansvar för att skriva alla rutiner och manualer kring de interna processer vi använder. Hon älskar löpning och målet i framtiden är att få löpa på New Yorks gator och kanske klara av ett marathon.

therese.larsson@mimad.se

0730-56 03 60

Fredrik Leijonhielm

Senior legal advisor

Fredrik är gängets in house jurist och den som får titta på lagtexter och paragrafer. Han har lång erfarenhet av att driva bolag och och sitter även i MiMaDs styrelse. På fritiden är han en tennisräv och lägger åtskilliga timmar på courten.

juridik@mimad.se

Flamingo

Beach hunk 2015

Vill du bli en i gänget? Skicka din ansökan till info@mimad.se

Kontakt

Vi vill gärna höra från er.

MiMaD AB

Box 3126

350 43 Växjö

(Besöksadress) Hammargatan 6, VÄXJÖ
info@mimad.se
0730 56 28 70
orgnr: 556912-4133