MiMaD inleder samarbete och bygger nytt kompetenskluster

För att möta efterfrågan på kompletta IT-lösningar inleder vi nu ett nytt samarbete med Aengeln AB och Jarnemyr Consulting AB. Det här är det första steget i att bygga upp ett komplett kompetenskluster inom mjukvaruutveckling.

“Den kompetens inom kravhantering, projektledning och kvalitetssäkring som Camilla och Aengeln besitter, kommer att stärka MiMaDs erbjudande gentemot kund. Vi har tidigare jobbat tillsammans i flera olika projekt, och vi ser det här som ett självklart nästa steg.”, säger Magnus Larsson, VD på MiMaD.

Vi stärker varandra och ditt projekt

MiMaD kan erbjuda dig som kund kompletta helhetslösningar inom alla typer av IT-projekt, eller hjälpa dig med enskilda tjänster.

Alla lösningar vi tar fram är unika och vårt team av projektledare, utvecklare och testare har tillsammans en bred kompetens.

Vi stärker varandra och ditt projekt, vilket håller nere utvecklingstiderna och därmed också dina kostnader.

Mer information kan lämnas av

Magnus Larsson, MiMaD Consulting AB
magnus.larsson@mimad.se
073-056 28 70

Aengeln Englund, Aengeln AB
aengeln@aengeln.se
073-056 36 00

Camilla Jarnemyr, Jarnemyr Consulting AB
camilla@jarnemyr.se
076-345 41 14